O nás

Naša spoločnosť sa špecializuje na úradné preklady a tlmočenie z ukrajinského jazyka do slovenského jazyka a opačne.

Preklady a tlmočenie zabezpečujeme na území Slovenska ako aj na území Ukrajiny.

Kvalita

Roky skúseností s touto činnosťou sme pretavili do prepracovaného systému, ktorý klientovi zabezpečuje 100% kvalitu. Pri prekladoch, ktoré sú určené pre využitie na území Slovenskej republiky, spolupracujeme výlučne s prekladateľmi, ktorí sú zaregistrovaní v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Preklady, ktoré majú byť použité na Ukrajine, vypracovávame v zmysle právnych predpisov Ukrajiny, tak aby u našich klientov nedochádzalo k situáciám, že ich preklady by boli odmietnuté.

Rýchlosť

Preklady vypracovávame v najkratších možných dodacích lehotách. Štandardizované dokumenty (výpisy z registra trestov, doklady o vzdelaní...) v jazykovej kombinácii ukrajinský/slovenský jazyk sme pripravení preložiť do 24 hodín od dodania dokumentov na preklad. Preklady iných dokladov, a preklady v iných jazykových kombináciách vypracujeme po dohode s klientmi v čo najkratšom čase.

Flexibilita

Na doručenie dokumentov na preklad a na prevzatie hotových prekladov môžete využiť poštu, alebo kuriérske služby, prípadne využiť možnosť odovzdať, resp. prevziať preklad na jednom zo zberných miest, ktorých sieť sa postupne rozširuje. Preklad môžete odovzdať na jednom mieste, a prevziať ho na inom zbernom mieste, čo zrýchľuje a uľahčuje najmä cezhraničné odovzdávanie dokladov. Doklady na preklad môžu byť odovzdané napríklad na Ukrajine, a vyhotovené preklady si môžete prevziať na jednom zo zberných miest na Slovensku, resp. Vám môžu byť doručené poštou priamo na Slovensku, na Vami určenú adresu.

Doplnkové služby

Ponúkame aj široké spektrum doplnkových služieb, ako napríklad:

  • vyhotovenie výpisu z registra trestov na Ukrajine
  • apostille výpisov z registra trestov na Ministerstve zahraničných vecí Ukrajiny
  • apostille dokladov o vzdelaní na Ministerstve školstva a vedy Ukrajiny
  • apostille iných dokladov na Ministerstve spravodlivosti Ukrajiny
  • nostrifikácia dokladov o stredoškolskom a vysokoškolskom vzdelaní
  • úradné preklady z a do iných jazykov