Jazyky

Preklady vyhotovené prekladateľmi zaregistrovanými v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (preklady slúžiace na použitie na území Slovenskej republiky).

 • ukrajinský
 • ruský
 • anglický
 • maďarský
 • poľský

Preklady vyhotovené prekladateľmi, ktorých kvalifikácia bola overená spôsobom stanoveným právnymi predpismi Ukrajiny (preklady slúžiace na použitie na území Ukrajiny).

 • slovenský
 • ruský
 • anglický
 • poľský
 • maďarský
 • nemecký
 • taliansky
 • španielsky