Tlmočenie

Ponúkame tlmočnícke služby na rôznych podujatiach ako sú konferencie, semináre, obchodné stretnutia a pod. Tlmočíme simultánne, konzekutívne. Na žiadosť klienta sme pripravení zabezpečiť aj úradné tlmočenie (tlmočenie pri právnych úkonoch, sobáše, valné zhromaždenia, školenia bezpečnosti práce atď.)

 

Tlmočenie zabezpečujú overení tlmočníci s dlhodobými skúsenosťami, čím sa zabezpečuje najvyššia kvalita ponúkaných služieb. Máme tlmočníkov, ktorí sa špecializujú na konkrétne odvetvia tlmočenia (právo, medicína, životné prostredie, cezhraničná spolupráca a pod.)

 

V prípade záujmu Vám vieme pripraviť komplexnú ponuku na tlmočenie vrátane technického zabezpečenia tlmočenia.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte cez kontaktný formulár.

 

Určite nájdeme spoločný jazyk!