Doplnkové služby

Ponúkame aj množstvo doplnkových služieb súvisiacich s našou nosnou agendou. Záujemcom ponúkame komplexné služby pri vybavovaní dokladov pre cudzincov, ktorí plánujú pracovať, podnikať, alebo študovať na území Slovenskej republiky. Poskytujeme široké spektrum konzultačných služieb v nasledovných oblastiach:

  • zamestnávanie cudzincov na Slovensku
  • podnikanie cudzincov na Slovensku
  • štúdium cudzincov na Slovensku
  • kontrola a príprava dokladov pre úrady práce vo veci zamestnávania cudzincov
  • kontrola a príprava dokladov pre cudzineckú políciu
  • vyhotovenie výpisov z registra trestov (Ukrajina, Poľsko, Slovensko)
  • apostille dokladov (Ukrajina, Slovensko)
  • úradné preklady dokladov z rôznych jazykov pre použitie v tom, ktorom štáte
  • nostrifikácie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formuláru.